ตัวปรับบรอนซ์

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับปรับหน้าสี และเม็ดบรอนซ์ ช่วยให้เม็ดบรอนซ์ แผ่เรียงตัวในทิศทางเดียวกัน สำหรับการผสมสีให้ได้ตามสีมาตรฐานใช้เป็นตัวปรับความเงาด้านของสี เหมาะสำหรับเติมเพื่อแต่งสี ปรับหน้าเม็ดบรอนซ์

อัตราส่วนผสม

การปรับบรอนซ์      สีเมททาลิค      100   ส่วน

ตัวปรับบรอซ์    50-10 ส่วน

การปรับผิวให้ด้าน   ด้านปานกลาง   15-20%

ด้านมาก            30-40%

DOWN LOAD PDF